Radio Eska Spółka Akcyjna#

Radio ESKA S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000027239

NIP 522-010-39-86
Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł

 

Rada Nadzorcza: Zbigniew Benbenek, Krzysztof Dąbrowski, Andrzej Porebiak
Zarząd: Katarzyna Białek, Paweł Szaniawski, Marcin Gębala

 

Wspólnikiem Radio Eska S.A. jest Time SA.

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Radio Eska SA można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl).

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – Radio Eska SA podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dn. 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii publikujemy listę usług medialnych świadczonych przez spółkę Radio Eska SA. (LINK)