Radio Eska Spółka Akcyjna#

Radio ESKA S.A.
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

NIP 522-010-39-86, REGON 006217077
Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000027239

Kontakt:

Radio ESKA S.A.
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

Tel. (22) 516 47 03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

radioeskasa.pl

Akcjonariusze:

Time S.A.

Rada Nadzorcza: Zbigniew Benbenek, Krzysztof Dąbrowski, Andrzej Porębiak
Zarząd: Ewa Rosiewicz, Paweł Szaniawski, Marcin Gębala

 Radio Eska S.A. jest nadawcą programów:

 • Radio Eska Bełchatów 89,4 FM

 • Radio Eska Beskidy 97 FM

 • Radio Eska Białystok 90,6 FM

 • Radio Eska Bydgoszcz 94,4 FM

 • Radio Eska Gorzów 93,8 FM

 • Radio Eska Grudziądz 90,6 FM

 • Radio Eska Iława 89,0 FM

 • Radio Eska Jelenia Góra 104,9 FM

 • Radio Eska Kalisz/Ostrów 101,1 89,3 FM

 • Radio Eska Kielce 103,3 FM

 • Radio Eska Koszalin 95,9 FM

 • Radio Eska Kraków 97,7 FM

 • Radio Eska Kraśnik 92,8 FM

 • Radio Eska Leszno 102,0 FM

 • Radio Eska Lublin 103,6 FM

 • Radio Eska Łomża 88,8 FM

 • Radio Eska Łódź 90,1 FM

 • Radio Eska Małopolska / Zakopane 106,8 FM

 • Radio Eska Olsztyn 89,9 FM

 • Radio Eska Opole 90,8 FM

 • Radio Eska Ostrzeszów 96,9 FM

 • Radio Eska Piła 105,6 FM

 • Radio Eska Płock 95,2 FM

 • Radio Eska Poznań 93,0 FM

 • Radio Eska Przemyśl 90,3 FM

 • Radio Eska Rzeszów 99,4 104,9 FM

 • Radio Eska Siedlce 96,8 FM

 • Radio Eska Starachowice 102,1 FM

 • Radio Eska Szczecin 96,9 FM

 • Radio Eska Szczecinek 106,5 99,0 FM

 • Radio Eska Tarnów 98,1 FM

 • Radio Eska Toruń 104,6 FM

 • Radio Eska Trójmiasto 94,6 90,7 FM

 • Radio Eska Warszawa 105,6 FM

 • Radio Eska Wrocław 104,9 FM

 • Radio Eska Zamość 97,3 FM

 • Radio Eska Zielona Góra 105,7 FM

 • Radio Eska Żary 106,6 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Radio Eska S.A. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl). Beneficjentami rzeczywistymi są: Agata Benbenek, Zbigniew Benbenek.

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – Radio Eska S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.