TARGI WIATR I WODA

Informacje

 

Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA

 

Targi WIATR i WODA są największym w Europie Środkowej wydarzeniem dla przedstawicieli branży i miłośników sportów wodnych i rekreacji.

Doświadczenie i wiedza Murator EXPO w zakresie tworzenia i skutecznego rozwoju projektów promujących branżę przemysłu jachtowego i sportów wodnych to 16 lat organizacji Targów WIATR i WODA w Warszawie, umocnienie ich pozycji na rynku krajowym i światowym oraz powołanie letniej edycji wydarzenia w Gdyni, która od ponad 10 lat jest jedynym tego typu, liczącym się wydarzeniem w Polsce. W sumie w 2018 roku w wydarzeniach tych udział wzięło 700 wystawców i blisko 38 000 zwiedzających.

Od ponad 10 lat Targi WIATR i WODA są członkiem International Federation of Boat Show Organisers (IFBSO), uzyskując tym samym certyfikat jakości, którym może poszczycić się jedynie elita tego typu imprez na świecie.

Rangę Targów podkreśla fakt przyznawania na nich najważniejszych nagród branżowych, w tym Nagrody Jacht Roku w Polsce (Polish Yacht of the Year), Gwoździ Targów WIATR i WODA im. Jerzego Fijki, Nagród Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, nagród i wyróżnień Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Targi odbywają się pod patronatem najwyższych władz resortowych, uznanych organizacji i stowarzyszeń branżowych przy współpracy wiodących ogólnopolskich, regionalnych i branżowych mediów. W zróżnicowanej i bogatej ofercie targowej warto podkreślić propozycje polskich firm – znakomitych producentów zaawansowanych technologicznie wyrobów, które podbijają nie tylko europejskie, ale i światowe rynki.

Organizatorem targów jest spółka YACHT EXPO, organizatorem wykonawczym – Murator EXPO.

Kontakt

Murator EXPO Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
tel. +48 22 829 66 69
tel. +48 22 829 66 70
tsalkowski@muratorexpo.pl